ДЕЙНОСТИ

Сдружението развива дейности, допринасящи за осъществяване на целите и задачите й като:

Разпространение на информация

Разпространение на информация и провеждане на редовни срещи на членовете на Асоциацията…

Развитие на отношениея с организации

Развитие на отношения с международни и други национални организации…

Разработване на квалификационни програми

Разработване на квалификационни програми и участие в организацията на обучения, конференции, семинари и други…

Взаимодействие с институции

Взаимодействие с държавни, правителствени и неправителствени и общински органи и организации…

Разработка и разпространение на съвременен опит

Разработва, прилага и способства за разпространение на съвременен опит и методи в областта…