Взаимодействие с институции

Взаимодействие с държавни, правителствени и неправителствени и общински органи и организации за изпълнение на целите и задачите на Асоциацията.