Развитие на отношения с организации

Развитие на отношения с международни и други национални организации, работещи в областта на производството и употребата на взривни вещества.