Разпространение на информация

Разпространение на информация и провеждане на редовни срещи на членовете на Асоциацията за обсъждане и дискусии по теми и въпроси, свързани с проблемите в областта на производството и употребата на взривни вещества.