Разработване на квалификационни програми

Разработване на квалификационни програми и участие в организацията на обучения, конференции, семинари, симпозиуми, срещи и други форми на подготовка, квалификация, образование и усъвършенстване на кадрите, работещи в областта на производството и употребата на взривни вещества.