Разработка и разпространение на съвременен опит

Разработва, прилага и способства за разпространение на съвременен опит и методи в областта свързани с добрите производствени практики, качеството, безопасността, опазването на околната среда и сигурността на информацията.