КОНТАКТИ

Българска асоциация за производство и употреба на взривни вещества

Адрес

9010, гр. Варна
Ул. „Арх. П. Момилов” №26

E-mail

info@baepb.com

Лица за контакти:

Елена Филипова

Председател

E-mail

filipova@baepb.com

Мая Ненкова

Секретар

E-mail

nenkova@baepb.com

8 + 10 =