Виа 2000

„ВИА 2000“ ООД, гр. София

  • Търговия в страна и чужбина със суровини, взривни вещества и средства за взривяване, и реекспорт
  • Производство на взривни вещества за граждански цели
  • Пробивно-взривни работи на кариери за добив на инертни материали
  • Транспорт и спедиция на опасни товари
  • Търговия с продукти, свързани с отбраната, и стоки и технологии с двойна употреба
  • Охранителна дейност

Контакти

Лице за контакти

Мая Ненкова

Website

Галерия: