Ескана Инвест 96

“Ескана Инвест 96” АД, гр. Варна

  • Производство на промишлени взривни вещества.
  • Търговия и съхранение на взривни материали
  • Транспорт на опасни товари по шосе
  • Охранителна дейност
  • Обучение за придобиване на квалификация за работа с взривни материали
  • Проектиране и извършване на пробивно взривни работи

Контакти

Лице за контакти

Елена Филипова

Галерия: