Maxam

„МАКСАМ СЕ БЪЛГАРИЯ” ЕАД, гр. Габрово

  • Производство на взривни вещества за граждански цели
  • Търговия с насипни и патронирани взривни вещества и иницииращи системи
  • Търговия със химични вещества
  • Транспорт на взривни вещества

Контакти

Лице за контакти

Даниел Грела – Изпълнителен директор
Е-mail: dgrela@maxamcorp.com
Тел.: +40 799 803 506

Лице за контакти

Борис Генчев – Търговски директор
Е-mail: bgenchev@maxamcorp.com
Тел.: +359 89 677 4615