Nikas

“НИКАС” ООД, гр. София

  • Производство на взривни вещества за граждански цели
  • Търговия с взривни материали
  • Извършване на взривни и специални взривни работи
  • Транспорт и охрана на взривни материали
  • Извършване на пробивни работи
  • Транспорт на тежки строителни машини

Контакти

Лице за контакти

Георги Витанов

Website