Orica

„ОРИКА МЕД БЪЛГАРИЯ“ АД, гр. Панагюрище

  • Производство на иницииращи системи и взривни вещества за граждански цели
  • Доставка на системи за механизирано зареждане на взривни вещества
  • Обучение и технически услуги
  • Транспорт на взривни вещества

Контакти

Лице за контакти

Нейко Узунов – Прокурист
E-mail: neyko.uzunov@orica.com

Лице за контакти

Соня Юрукова – Търговски мениджър
E-mail: sonia.yurukova@orica.com

Website

Галерия: